Oddíl všestrannosti

Články a novinky

Novinky pro 7. ročník Sokolské kapky krve
Milé sestry, milí bratři,

rádi bychom s vámi touto cestou sdíleli, co je nového v projektu Sokolská kapka krve. V letošním roce 2021 se pouštíme již do 7. ročníku a naším cílem není opět nic menšího než překonat ročník předchozí. A v tom nám můžete pomoci také vy, a sice připomenutím projektu vašim jednotám, čímž můžete zvýšit povědomí o dobrovolném darování krve a rozšířit i řady dárců. Tento rok bychom chtěli projekt více podpořit nejen komunikačně, ale i proaktivně a sice hromadnými odběry v Tyršově domě, propojením s dalšími sokolskými projekty a vytvořením sítě ambasadorů.

KOMUNIKACE PROJEKTU:
Příspěvky na Facebooku a Instagramu ČOS - každý měsíc bude k SKK alespoň jeden příspěvek (informace, zajímavosti, soutěže), který můžete sdílet či s ním dále pracovat:
Materiály - sepsali jsme důležité informace o odběru krve, jak připravit hromadný odběr a další, které by se vám mohly hodit. Najdete je TADY v části Materiály ke stažení:

NOVINKY:
Hlášení přes google formulář
Doposud se výsledky (počty dárců a odběrů) posílaly br. Jakoubkovi na e-mail, nově jsme pro tento účel vytvořili google formulář, kde prostřednictvím otázek vyplníte vše potřebné. Dále platí, že hlášení by se měla vyplňovat 2x za rok, tedy 1x za první polovinu roku (do konce července) a 1x za druhý půlrok (do konce ledna).

Hromadné darování krve v Tyršově domě
Letošní ročník SKK jsme na začátku roku spojili s oslavou 159. výročí a s pomocí výjezdního týmu ÚVN v Praze jsme realizovali první hromadný odběr v Tyršově domě (17. 2.). Podívejte se sami, jak to v TD vypadalo.

Další společné darování krve v Tyršově domě se uskuteční 7.10. (s ohledem na pandemickou situaci). Pokud byste s námi chtěli darovat, nechte mi na sebe kontakt (akaslova@sokol.eu).

Ambasadoři projektu
Víte o někom, komu je téma darování krve blízké? Kdo u vás v jednotě ostatní motivuje nebo je vzorem? Řekněte nám o něm. Hledáme lokální / regionální ambasadory, kteří by nám pomohli rozšířit povědomí o Sokolské kapce krve do každé jednoty, zaštítili by spolupráci a komunikaci s dárci, s jednotami a župami v regionu, předali důstojnou formou ocenění dárcům či uspořádali tematické setkání.

Vaše podněty a nápady ohledně komunikace projektu směřujte na br. Víta Jakoubka (sokolskakapka@sokol.eu) nebo ses. Anetu Kaslovou (akaslova@sokol.eu).

Děkujeme, držte se a NAZDAR!


Setkání Sokolů v Roudnici
Setkání Sokolů v Roudnici nad Labem se zúčastnili muži a ženy z Městečka Trnávky a Jevíčka. Vystupovali se skladbami „Jen pro ten dnešní den“ a „Waldemariáda“. Dlouhou cestu mikrobusem, který řídil Zdeněk Konečný, si zpříjemňovali zpěvem a legracemi, o které není v této partě nikdy nouze. Po příjezdu do Roudnice se vydali na Říp. Nepršelo, ale byla zima. Možná znáte ten vtip o praotci Čechovi, který po výstupu na Říp rozhodl, že to je ta země, kde se usadí. Někteří však praotci zazlívají, že nešel dál - dál k moři. Nikdo ještě netušil, že vydatné deště způsobí záplavy v celém podřipském kraji a moře vody tu bude.
Zájem Sokolů o setkání v Roudnici byl velký, sjelo se tam z celé republiky na 6000 cvičenců. Organizátoři museli cvičence ubytovat i v okolí, a tak někteří spali i v okruhu 10 až 40 km. Ani ubytovny nebyly připraveny na takovou zimu. My jsme si na sebe navlékli vše, co se dalo. Horší počasí bylo v neděli, kdy byly zkoušky a vystoupení a lilo bez přestání celý den. Byli jsme rádi, že máme mikrobus, ve kterém jsme se schovávali a ohřívali. Vzpomínali jsme na loňský slet v Praze, kdy nás také při cvičení zaléval déšť. To bylo vedro a rozpálená Praha se chladila. Zjistili jsme, že vydržíme všechno, i když nejsme nejmladší, díky dobré vůli a pospolitosti. Nikdo z nás neonemocněl. Z Pardubické župy Pippichovy jsme v Roudnici cvičili jen my z Městečka Trnávky a Jevíčka. Starosta župy Podřipské nám za to poděkoval. Těšili jsme se z dobré party a tvrdé podmínky patří také k životu.

V neděli 23. 6. 2013 vystupujeme i s ostatními cvičenci sletových skladeb na oslavách 120. výročí založení Sokola v Jevíčku.
Těšíme se, že se znovu setkáme s přáteli.

Z vyprávění Věry Továrkové


Župní přebor v lehké atletice v Ústí nad Orlicí
Téměř každoročně se děti a mládež z naší Sokolské jednoty v Městečku Trnávce účastní atletických závodů v Ústí nad Orlicí. I přes nepřízeň počasí jsme se v sobotu 11. května vydali na závody. Přihlásilo se 5 předškolních dětí a 18 dětí ze základní školy. Naše jednota měla zastoupení závodníků a závodnic téměř ve všech kategoriích. Na atletickém stadionu jsme strávili celé dopoledne. Soutěžilo se v těchto disciplínách: sprint, skok daleký, hod kriketovým míčkem a běh na dlouhou trať. Naši sportovci se vzájemně podporovali a hlasitě fandili ostatním. I přes velký počet přihlášených sokolských jednot se našim sportovcům podařilo vybojovat tři medaile.

Hedvika Kaštánková – 1.místo v kategorii předškolních dětí - dívky
Natálie Steffanová - 2. místo v kategorii mladších dívek II.
Jirka Koller - 3. místo v kategorii starší žáci IV.

I když se neumístili ostatní, oceňujeme sportovní nadšení a chuť dětí soupeřit s ostatními sokolskými jednotami. Odměnou pro všechny děti byla zmrzlina na zpáteční cestě a pěkný sportovní zážitek.Lehkoatletický čtyřboj
Ve čtvrtek 27.9.2012 se na hřišti TJ Sokol v Městečku Trnávce sešlo 62 dětí spolu se svými sokolskými cvičiteli a rodiči na tradičním Lehkoatletickém čtyřboji. Letos jsme váhali, kdy čtyřboj uskutečnit. Vždy jsme jej pořádali o víkendu, ale pro množství jiných sportovních akcí (např. fotbalová utkání a další) jsme akci uskutečnili v 15 hod. po ukončení školního vyučování. Byla to dobrá volba. V otevřeném souboji se sešli Sokolové i zájemci o soutěžení. V příjemném počasí se stovka lidí utvrdila, že pohyb nás posiluje a sbližuje. Ani po sletu nezahálíme a začali jsme se setkávat na pravidelném cvičení.

Na fotky z Lehkoatletického čtyřboje se můžete podívat ZDE.


Všesokolský slet v Městečku Trnávce
Jsou obce, kde se toho moc neděje. A je obec jako je Trnávka, kde v neděli 3. června proběhl Místní Všesokolský slet. Celé období příprav bylo zúročeno poměrně slušným počasím, a proto se mnou snad budete souhlasit, když uvedu, že se celá akce vydařila.
Naši cvičenci společně se svými bratry a sestrami ze spřátelených jednot ukázali, že jsou na nastávající XV. Všesokolský slet v Praze dobře připraveni a předvedli početnému publiku celkem osm skladeb různých věkových kategorií a tematického zaměření. Vybrat mezi nimi tu nejvydařenější, není jistě jednoduchý úkol.
Všem zúčastněným cvičencům patří veliký dík.
Mezi čestnými hosty nechyběl hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, poslanci ČR Stanislav Neubauer a Ing. Jana Pernicová, ale i starosta Moravské Třebové JUDr. Miloš Izák a Městečka Trnávky Ing. Milan Šedaj.

Akce by se určitě nezdařila bez vydatné pomoci celé řady sponzorů, kterým bychom chtěli poděkovat, jsou to:
• Obec Městečko Trnávka
• Václav Neubauer poslanec PSČR
• Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
• o.s. Trnka Městečko Trnávka
• MILTRA B s r.o.
• SK Skalka Městečko Trnávka
• SDH Městečko Trnávka
• MS Cimburk
• SRPŠ Městečko Trnávka
• ARS Ing. Jan Maixner

V naší fotogalerii naleznete několik fotografií z průběhu celého dne (ZDE a ZDE). Pokud máte vlastní fotografii, kterou by jste rádi prezentovali, rádi ji doplníme. Zašlete ji prosím na kontaktní email. Již v úterý 5. června vyšel ve Svitavském deníku článek o této akci. Článek si můžete přečíst ZDE.


Slet v Nasavrkách
V sobotu 12. května se naši cvičenci zúčastnili sletu v Nasavrkách, který byl generálkou na 39. Župní slet Východočeské župy Pippichovy. Fotky najdete ZDE.


Všesokolský slet v Trnávce - harmonogram a zkoušky
V neděli 3. června proběhne v Městečku Trnávce místní všesokolský slet. Níže najdete plakát ke sletu a časový harmonogram sletu a zkoušek.


Harmonogram sletu najdete ZDE.


XV. všesokolský slet - program a rozpis zkoušek


Program sletu najdete ZDE.


Přípravy na XV. Všesokolský slet začaly
V sobotu 24.9.2011 na hřišti TJ SOKOL v Městečku Trnávce jsme uskutečnili Lehkoatletický čtyřboj žactva, který se konal za účasti 13 předškolních dětí a 47 dětí ze základní školy. Tradičně se nejvíce dětí zúčastnilo v kategoriích předškolních dětí a nejmladšího žactva. Také starší žáci a žákyně bojovali o co nejlepší umístění. Na závěr odpoledne proběhl štafetový běh se sletovou štafetou. Slunný den podpořil dobrou náladu soutěžících a spokojenost v řadách rodičů , že mají tak šikovné děti. Nakonec bylo vyhodnocení nejlepších a sladká odměna od našeho sponzora MILTRY –B a Obce Městečko Trnávka. Všem, kteří pomáhali děkujeme a těšíme se, že při sletovém nácviku bude sokolské nadšení pokračovat a vyvrcholí sletem. Připravujeme nácvik mnoha skladeb např: cvičení rodičů a dětí, předškolního žactva, žactva, žen, mužů a seniorů. Chceme se také předvést na tradičním Místním sletu v Městečku Trnávce.

Za TJ Sokol Eva Henslová

Pár fotek z příprav na slet najdete ZDE.


Sokol v Městečku Trnávce slaví již 106 let
Sokol v Měst. Trnávce má již 106 let a o tom, že žije nás přesvědčuje opět letošní nácvik na 15. Všesokolský slet.
Rodiče s dětmi nacvičují pod vedením mladých maminek Petrou Kroupovou a Veronikou Skočovskou skladbu Muzikantova písnička. Již po čtvrté vede nácvik dětí z MŠ paní učitelka Vlasta Konečná, která dokonce na minulém sletu v roce 2006 jela s dětmi cvičit až do Prahy. Skladba se jmenuje Člověče nezlob se. Tradičně nacvičuje skladbu pro mladší žactvo paní učitelka Eva Žouželková a pomáhá jí Jana Lexmaulová. Skladba Návštěvníci využívá šikovnosti dětí a doufáme, že z nich vyrostou zdatní sportovci. Nácviku skladby pro starší žactvo se opět ujaly maminky Marcela Urbanová a Jana Dušková. Skladba s názvem Dávej - ber má krásnou hudbu a žáci a žákyně cvičí výborně. Nebe nad hlavou je název pro náročnou skladbu se švihadly, kterou cvičí mladé ženy a dívky pod vedením cvičitelek Květy Makrlíkové a Jany Sablíkové. Chlapáci III. cvičí naši muži pod vedením Radka Konečného a Otty Stenzla ml. Jen pro ten dnešní den je název skladby pro starší cvičence opět vedou nácvik Vlasta Vymlátilová, Lída Kučerová a Jaroslav Kučera.
Je toho dost, že?
Slet přináší cvičencům radost, ale i starosti s finančními náklady, které v dnešní době stále stoupají.

Těšíme se, že naši příznivci nás podpoří na Sletové akademii, kterou uspořádáme v neděli 15.4.2012 ve 14 hod. v naší sportovní hale.
Chceme vás také pozvat na Místní slet, který se uskuteční na hřišti TJ SOKOL v Městečku Trnávce 3.6.2012.
Těšíme se na setkání s vámi.

za TJ Sokol Eva Henslová
Historie Sokola

Tělovýchovná jednota v naší obci pod Cimburkem vznikala v závěru devatenáctého století, kdy zakládání podobných organizací předznamenávalo růst národního uvědomění a snahy o osamostatnění naší republiky. Samotným impulzem bylo několik návštěv sokolských organizací v našem regionu spojených s veřejným cvičením, které sledovala spousta nadšených diváků.

Zjistit, kdo první přišel s myšlenkou založit Sokol v Trnávce, už není možné. Jisté je, že to nebyla myšlenka individuální, ale spíše skupinová. Ustavující valná hromada sokolské jednoty byla svolána na 7. říjen roku 1906. Po úvodním slovu byl zvolen ustavující výbor, ve kterém měla zastoupení jak česká tak i německá část obyvatelstva. Prvním starostou byl zvolen Mořic Lipský, místostarostou učitel Heidrich a náčelníkem Jan Brandstäter. Trnávečtí sokolové se poprvé zúčastnili celostátního sletu v Praze již rok po svém vzniku.

Návštěva Prahy místní sokoly utvrdila a povzbudila v jejich aktivitách, a proto už v říjnu roku 1907 bylo uspořádáno veřejné vystoupení v Mezihoří a to za účasti cvičenců spřátelených organizací z okolí. V roce 1909 zakoupila sokolská organizace na rynku dům č. 46 a v něm zřídila svoji první sokolovnu.

Po první světové válce se činnost jednoty znovu obnovila, k čemuž výrazně přispěla i výstavba měšťanské školy s novou tělocvičnou, tehdy nejmodernější budovou v obci. K výchově cvičenců přispěli také místní učitelé. Bohužel ihned po zahájení druhé světové války byl Sokol okamžitě zakázán. Přesto se trnávečtí tajně setkávali. Veřejná cvičení a činnost nebyla ale samozřejmě možná. Ihned po konci války byla svolána první veřejná členská schůze a zvolen nový výbor. V té době Sokol organizoval jak tělovýchovu, tak i kulturně společenskou činnost v obci.

V druhé polovině čtyřicátých let se sokolská činnost pod Cimburkem začala dále rozšiřovat i o další sportovní odvětví, jako je kopaná, odbíjená, bruslení a lední hokej. Později se přidal tenis a šachy. Již v roce 1950 bylo na obecním pozemku vybudováno z tak zvaného „proutníku“ fotbalové hřiště. Nemělo sice ideální rozměry, ale v tom čase zájemcům o kopanou vyhovovalo. Navíc se zde hrál i volejbal a v zimě bylo upravováno pro potřeby kluziště. Na ploše se ale konaly i jiné než sportovní akce, například letní taneční zábavy, karnevaly či hasičské soutěže. Toto hřiště sloužilo až do roku 1962. Tehdy část tohoto hřiště padla za oběť výstavbě nové samoobsluhy. Náhradní plocha byla nakonec vybrána v místě dnešního sportovního areálu.

Jak již z historických událostí vyplývá, byl Sokol po roce 1968 znovu zakázán. Ale ani v tomto období trnávečtí cvičenci nezaháleli a pravidelně se zúčastňovali například spartakiád a to v letech 1955, 1960, 1965, 1975, 1980, 1985 a také pražských slavností pořádaných v roce 1990. Až teprve počátkem devadesátých let docházelo k znovuobnovení organizace. Od roku 1991 se trnávecká družina Sokol zařadila na krátký čas nejprve do Máchalovy župy v Brně, poté do obnovené župy Krále Jiřího v Boskovicích a po změně územně správního uspořádání naší republiky do Východočeské župy – Pippichovy v Pardubicích.
ANKETA
VZKAZY

TABULKA

Pořadí, tým Body
1. Sebranice
2. Radiměř
3. Čistá
4. Linhartice
5. Koclířov
6. M. Trnávka
7. Kunčina B
48
35
33
32
31
22
10

Tabulku III. třídy a výsledky všech zápasů najdete - ZDE